2020_07_18_fundacja_Alergia_059_duze-2

Wspieramy przedszkola

Chcemy Wam pomóc przygotować się do opieki nad dziećmi z alergiami zarówno od strony medycznej, jak i prawnej. Chcemy dać wsparcie emocjonalne rodzicom dzieci, nad którymi sprawujecie opiekę – jak?
Dowiesz się z niniejszego wpisu!

2020_07_18_fundacja_Alergia_063_male

Ostatni rozdział szkoleniowej opowieści

Dziś przedstawiamy Wam ostatni niespodziankowy rozdział naszej opowieści, a w niej odpowiedź na powtarzające się pytania:
1. Dlaczego adrenalinę w przypadku wstrząsu anafilaktycznego należy podać szybko i odważnie?
2. Czy w przypadku zaistnienia wstrząsu jedna dawka adrenaliny jest wystarczająca?
Zapraszamy – słuchajcie i dzielcie się tą ważną wiedzą!