2020_07_18_fundacja_Alergia_059_duze-2

Wspieramy przedszkola

Szanowna Dyrekcjo, Szanowni Nauczyciele!

Wiemy, że sprawowanie opieki nad dziećmi z silnymi alergiami, którym lekarz przepisał adrenalinę, może być dla Was nieznanym do tej pory wyzwaniem. Dla nas, rodziców, także było. Dlatego prosimy o zrozumienie naszych obaw i licznych pytań. My wiemy i rozumiemy, że Wy także jesteście pełni obaw, szczególnie odpowiedzialności za dziecko.

Chcemy Wam pomóc przygotować się do opieki nad dziećmi z alergiami zarówno od strony medycznej, jak i prawnej. Chcemy dać wsparcie emocjonalne rodzicom dzieci, nad którymi sprawujecie opiekę.

Powołałyśmy Fundację Allergia z potrzeby serca, żeby zmienić świat dla naszych dzieci. Jest ich troje. Każde doświadczyło reakcji anafilaktycznej, dla każdego przynosiłyśmy całodzienne wyżywienie do przedszkola, każdemu ocierałyśmy łzy tłumacząc, dlaczego nie może przyjmować urodzinowych czekoladek od innych dzieci. Jedno od roku uczęszcza do przedszkola z własną adrenaliną. Dzieci takich jak nasze będzie coraz więcej, ponieważ alergie należą do najczęściej występujących chorób – według Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) w 2025 r. problem ten będzie dotyczył ponad połowy populacji UE. W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób cierpiących z powodu alergii pokarmowych w Polsce zwiększyła się 2-krotnie, a liczba chorych trafiających na SOR z powodu objawów różnego rodzaju nadwrażliwości wzrosła 7-krotnie.

W USA, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii autowstrzykiwacze z adrenaliną są ogólnodostępne w miejscach publicznych. Chcemy, żeby było tak również w Polsce. Anafilaksji może doświadczyć każdy, a osoby z alergiami są w grupie ryzyka. Mając wiedzę o stanie zdrowia dziecka, zaświadczenie lekarskie oraz przepisany lek antyhistaminowy oraz przeciwwstrząsowy placówka jest lepiej przygotowana na podjęcie odpowiednich czynności z zakresu pierwszej pomocy, których może udzielić przed przyjazdem pogotowia ratunkowego niż w przypadku dziecka, u którego dotychczas nie obserwowano reakcji alergicznych, a które może doznać wstrząsu np. po ukąszeniu przez osę.

Obowiązujące przepisy prawa dotyczące opieki nad dziećmi przewlekle chorymi oraz podawania im leków są niewystarczające. Wiemy o tym aż za dobrze, ponieważ wykonujemy zawody adwokata i radcy prawnego. Wykorzystując tą wiedzę stałyśmy się rzeczniczkami praw dzieci z alergiami – występowałyśmy z wnioskami i zapytaniami do Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Głównego Inspektora Sanitarnego, żeby zajęli jasne stanowiska. Na ich podstawie szkolimy dyrektorów i przygotowujemy dla nich procedury ułatwiające realizację opieki nad dziećmi z silnymi alergiami od strony formalnoprawnej:

  1. dokumenty składane przez rodzica, żeby dziecku przewlekle choremu można było podawać leki w przedszkolu
  2. zgoda pracownika przedszkola na podawanie leków dziecku przewlekle choremu w przedszkolu
  3. procedura podawania leków dziecku przewlekle choremu w przedszkolu
  4. procedura postępowania z dietami eliminacyjnymi w przedszkolu
  5. procedura postępowania w przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej / wstrząsu anafilaktycznego u dziecka w przedszkolu

Współpracujemy z zespołem ratowników medycznych, którzy szkolą z udzielania pierwszej pomocy w anafilaksji, a także ze specjalistką ds. bezpieczeństwa żywności, która szkoli przedszkolne kuchnie i firmy cateringowe jak bezpiecznie przygotowywać posiłki i jak prawidłowo opracować wykaz składników i alergenów.

Prowadzimy internetową wioskę wsparcia na Instagramie, w której rodzice dzieci z silnymi alergiami, a także nauczyciele dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i emocjami. Rodzice wielokrotnie piszą do nas, że nikt ich nie rozumie, a problemy zdrowotne ich dzieci są bagatelizowane. U nas znajdują bezpieczną przestrzeń, w której czują się zrozumieni, a ich potrzeby nie są lekceważone. Nauczyciele dzielą się z nami swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i pomagają nam w wypracowaniu rekomendacji dla odpowiednich władz do zmiany przepisów w taki sposób, żeby uwzględnić potrzeby wszystkich – dzieci, rodziców i nauczycieli.

Bądźcie częścią naszej wspólnoty. Razem możemy więcej!

Agnieszka Panocka

Joanna Kuczyńska

założycielki i członkinie zarządu

Fundacji Allergia

Możliwość komentowania została wyłączona.