„A po co mi to szkolenie?!”

„Przecież ja nie mogę podać żadnych leków, bo prawo mi zabrania”

 

„Boję się, że zrobię dziecku krzywdę, a rodzice dziecka będą mnie ciągać po sądach.”

„A co, jeśli podam adrenalinę za wcześnie lub źle ocenię sytuację i podam ją niepotrzebnie? Czy z tego tytułu poniosę odpowiedzialność?”

„Kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli nikt nie udzieli dziecku pierwszej pomocy?”

„Czy mogę prosić rodzica, żeby podpisał oświadczenie, że nie będzie miał pretensji do nauczycieli, jak dojdzie do wypadku?”

Według szacunków Polskiego Towarzystwa Alergologicznego alergia pokarmowa w Polsce dotyczy około 13% dzieci w wieku 6–7 lat i 11% dzieci w wieku 13–14 lat, czyli dotyka co 9-10 ucznia. Liczba ta rośnie z roku na rok.

Przygotuj się na ich przyjęcie, weź udział w kursie udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego u dziecka.

W trakcie szkolenia dowiesz się:

DLA KOGO: dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i szkołach, dla rodziców, a także innych osób opiekujących się dzieckiem zagrożonym anafilaksją.

WIELKOŚĆ GRUPY, FORMA I CENA SZKOLENIA DOSTOSOWANA JEST DO POTRZEB ZAINTERESOWANYCH

Program

1. Moduł medyczny (1 godzina)
– udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w przypadku wystąpienia anafilaksji – zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznych i wstrząsu anafilaktycznego,
– prezentacja prawidłowego użycia adrenaliny z wykorzystaniem treningowego autowstrzykiwacza, omówienie jego budowy i zasady działania.

Moduł medyczny prowadzą ratownicy medyczni i ratownice medyczne z zespołu AdrenaLTika i Twój Ratownik.

2. Moduł prawny (1 godzina)
– omówienie regulacji prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy przez pracowników żłobków, przedszkoli i szkół, w tym podania dziecku adrenaliny w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego
– omówienie zasad odpowiedzialności prawnej w zakresie udzielenia pomocy dziecku w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, z uwzględnieniem różnych sytuacji życiowych, np. posiadania odpowiednich leków czy ich braku
– omówienie przepisów prawnych w zakresie podawania leków dzieciom przewlekle chorym i stosowania indywidualnych diet w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Wskazane zostaną dobre praktyki placówek posiadających odpowiednie procedury i przykłady, czego należy unikać.
– omówienie dokumentacji, którą warto przygotować dla dziecka z alergią rozpoczynającego edukację, zarówno ze strony rodzica, jak i placówki


Moduł prawny prowadzą fundatorki i członkinie zarządu Fundacji ALLERGIA, radczyni prawna Joanna Kuczyńska i adwokatka Agnieszka Panocka, mamy dzieci zagrożonych anafilaksją.

Cena

Cena szkolenia zależy od liczby osób biorących udział w szkoleniu, od miejsca szkolenia oraz od jego formy (stacjonarnie lub on-line).