Kapitan Adrenalina – stawką jest życie

top-niezbednik-circles
“Kapitan Adrenalina – stawką jest życie” to moduł szkolenia uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia anafilaksji. W środowisku szkolnym to właśnie dzieci są pierwszymi świadkami, że coś niepokojącego dzieje się z ich kolegą czy koleżanką, a czasem także z nauczycielką bądź nauczycielem. Powinny mieć w sobie odwagę, by działać i odpowiednio reagować, jak również wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, by w razie konieczności umieć ją zastosować.
Kapitan Adrenalina powstał przy współpracy ratowników medycznych, psycholożki, prawniczek i nauczycielek. Ze wszystkich materiałów możesz korzystać bezpłatnie i udostępniać je dalej!
Pomóż nam sprawić, by w każdej klasie było jak najwięcej Kapitanów i Kapitanek Adrenalina!
Pobierz, wydrukuj albo prześlij mailem materiały do ratowniczek i ratowników medycznych, którzy prowadzą zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci oraz do nauczycielek i nauczycieli, którzy uczą pierwszej pomocy w Twojej szkole. Im więcej osób pozna i oswoi temat udzielania pierwszej pomocy w anafilaksji, tym większa szansa, że dzieci, które uczęszczają do szkoły, a mają przy sobie adrenalinę, będą bezpieczne. A to dlatego, że wokół nich będą osoby, które w razie zagrożenia życia będą potrafiły podjąć odpowiednie działania.

Scenariusz zajęć: Kapitan Adrenalina – stawką jest życie

Dzięki temu szkoleniu dzieci poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa. Zdobędą też wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pierwszej pomocy w anafilaksji, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 r. Założeniem zajęć jest także nauczenie odpowiedzialności za ludzkie życie oraz kształcenie odpowiednich wzorców w zakresie niesienia pierwszej pomocy od najmłodszych lat.
Scenariusz zajęć został stworzony po to, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia anafilaksji w szkole dzięki zwiększeniu uważności dzieci na potrzeby innych i zapobieganiu przemocy rówieśniczej. Ma także nauczyć dzieci rozpoznawania objawów świadczących o możliwości wystąpienia silnej i gwałtownej reakcji alergicznej, uświadomić, jakie czynności powinny podjąć w celu zapobiegnięcia dalszemu jej rozwojowi oraz poinstruować, kiedy i jak wezwać pomoc.

Karty pracy: Kapitan Adrenalina – stawką jest życie

Dzięki wykonaniu ćwiczeń z kart pracy dzieci lepiej zrozumieją, a przez to łatwiej zapamiętają, jakie są objawy anafilaksji, kiedy wezwać pomoc, a także jak podać adrenalinę, jeżeli kolega lub koleżanka, u których wystąpi anafilaksja, ma ją ze sobą.

Komu możesz podesłać Kapitana Adrenalinę?

Ratowniczkom

i ratownikom medycznym

Szkolnym pielęgniarkom

i pielęgniarzom

Nauczycielkom, nauczycielom

i dyrekcji szkół

Rodzicom kolegów i koleżanek Twojego dziecka

Wszystkim, z którymi będziesz rozmawiać o alergii i anafilaksji

Wszystkie narzędzia powstały jako efekt testowania innowacji społecznej „Kapitan Adrenalina – stawką jest życie” w ramach inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

konto bankowe do darowizn: 43 1140 2004 0000 3102 7961 0091

Codzienność z alergiami dostarcza nam adrenaliny. Adrenaliny w torbie, którą zawsze musimy mieć przy sobie, bo w razie wstrząsu anafilaktycznego jest lekiem ratującym życie, ale także tej naturalnej – która pojawia się w reakcji obronnej na stres – stres związany z zagrożeniem bezpieczeństwa. Kiedy sytuacja stawia nas przed wyborem – walcz albo uciekaj, wybieramy walkę.

Walczymy o prawa dzieci z alergiami.

Dlatego potrzebujemy Twojego wsparcia, również finansowego. Mamy głowy pełne pomysłów i chcemy je realizować, a do tego potrzebne są pieniądze. Fundacja Allergia pozyskuje co prawda środki publiczne, ale ich wydatkowanie związane jest z określonymi warunkami.

Niezależność finansowa od środków publicznych da Fundacji Allergia swobodę rozwoju.