Inkluzywny program opieki nad dziećmi z alergiami w przedszkolach „Empatia”

top-niezbednik-circles
“Inkluzywny program opieki nad dziećmi z alergiami w przedszkolach” to dawka wiedzy i pomysłów, jak poszerzyć perspektywę nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego, jak również rodziców innych przedszkolaków. Każdy maluch zasługuje na to, by czuć się bezpiecznie w placówce i mieć szansę na integrację z rówieśnikami – niezależnie od własnych codziennych wyzwań.
Program ten powstał przy współpracy rodziców dzieci z alergiami, psycholożki, prawniczek i nauczycielek. Ze wszystkich materiałów możesz korzystać bezpłatnie i udostępniać je dalej!

Pomóż nam szerzyć Empatię!

Pobierz, wydrukuj lub prześlij mailem materiały do placówek przedszkolnych. Im więcej osób pozna i oswoi problem alergii, tym większa szansa, że dzieci dotknięte nimi na co dzień nie będą odczuwały ograniczeń w związku ze swoją chorobą. Będą też rzadziej wykluczane z grupy rówieśniczej podczas świętowania urodzin czy też innych wydarzeń w ciągu roku przedszkolnego.

W podręczniku zebrałyśmy dobre praktyki w opiece nad dziećmi z alergiami z polskich i zagranicznych placówek. Przez kilka miesięcy kilkadziesiąt mam i nauczycielek wypełniało wielostronicową ankietę. Wnioski z niej płynące uzupełniłyśmy o znane nam programy realizowane w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii. Podręcznik przeszedł pozytywnie testy w jednym z warszawskich przedszkoli i teraz oddajemy go w Twoje ręce.

Co znajdziesz w środku? Konkretne wskazówki dotyczące opieki nad dziećmi z alergią na co dzień – w tym na zajęciach kreatywnych i kulinarnych, ale też podczas przedszkolnych wydarzeń i wycieczek.

Z podręcznika mogą korzystać również żłobki i klasy pierwsze szkoły podstawowej – z pewnością znajdą tam sporo inspiracji.

pobierz Podręcznik 

pobierz Załącznik do podręcznika 

Dzięki temu scenariuszowi przedszkolaki będą mogły pogłębiać swoją wrażliwość na potrzeby dzieci z alergiami pokarmowymi. Dowiedzą się, czym jest alergia pokarmowa i na co należy zwrócić uwagę, jeśli ich rówieśnik jest uczulony na określone produkty. Wspólnie zastanowią się też, jak może on czuć się w grupie, w której jako jedyne dziecko nie może jeść określonych pokarmów.

Do scenariusza dołączone są dodatkowe materiały:
• plakat na drzwi wejściowe do sali – pokazujący zasady bezpieczeństwa,
• karta pracy „stół urodzinowy” – podpowiadająca, jak zorganizować urodziny, by wszystkie dzieci mogły się razem bawić.

pobierz 

Dzięki temu scenariuszowi przedszkolaki będą mogły pogłębiać swoją wrażliwość na potrzeby dzieci z alergiami pokarmowymi. Dowiedzą się, czym jest alergia pokarmowa i na co należy zwrócić uwagę, jeśli ich rówieśnik jest uczulony na określone produkty. Wspólnie zastanowią się też, jak może on czuć się w grupie, w której jako jedyne dziecko nie może jeść określonych pokarmów.

Do scenariusza dołączone są dodatkowe materiały:
• plakat na drzwi wejściowe do sali – pokazujący zasady bezpieczeństwa,
• karta pracy „stół urodzinowy” – podpowiadająca, jak zorganizować urodziny, by wszystkie dzieci mogły się razem bawić.

pobierz 

Komu możesz podesłać Empatię?

Nauczycielkom, nauczycielom i dyrekcji placówek edukacyjnych

Rodzicom kolegów i koleżanek Twojego dziecka

Wszystkim, z którymi będziesz rozmawiać o alergii i anafilaksji

Wiedza ratuje życie!

Im więcej osób dowie się, jak działać - tym większa
szansa na bezpieczeństwo Twojego dziecka.

Każdy z elementów „Inkluzywnego programu opieki nad dziećmi z alergiami w przedszkolach” został opatrzony kodem QR, który po zeskanowaniu przenosi na naszą stronę internetową. W ten sposób osoby zainteresowane tematem mogą jeszcze mocniej poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu dziecka z alergiami w grupie rówieśniczej.

Wszystkie narzędzia powstały jako efekt testowania innowacji społecznej „Inkluzywny program opieki nad dziećmi z alergiami w przedszkolach” w ramach inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

konto bankowe do darowizn: 43 1140 2004 0000 3102 7961 0091

Codzienność z alergiami dostarcza nam adrenaliny. Adrenaliny w torbie, którą zawsze musimy mieć przy sobie, bo w razie wstrząsu anafilaktycznego jest lekiem ratującym życie, ale także tej naturalnej – która pojawia się w reakcji obronnej na stres – stres związany z zagrożeniem bezpieczeństwa. Kiedy sytuacja stawia nas przed wyborem – walcz albo uciekaj, wybieramy walkę.

Walczymy o prawa dzieci z alergiami.

Dlatego potrzebujemy Twojego wsparcia, również finansowego. Mamy głowy pełne pomysłów i chcemy je realizować, a do tego potrzebne są pieniądze. Fundacja Allergia pozyskuje co prawda środki publiczne, ale ich wydatkowanie związane jest z określonymi warunkami.

Niezależność finansowa od środków publicznych da Fundacji Allergia swobodę rozwoju.