2020_07_18_fundacja_Alergia_063_male

Ostatni rozdział szkoleniowej opowieści

Czas mija nam bardzo szybko. Za nami siedem szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dzieciom w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, przed nami – zostały jeszcze jeden. Łącznie przeszkolonych zostanie prawie 100 pracowników warszawskich przedszkoli!

Na naszej stronie cały czas pozostają dostępne mini wykłady, jak również opowieści z życia wzięte: ku przestrodze i ku pokrzepieniu.

Pierwszy wykład zaprezentował Wam – dr n. med. Witold Bartosiewicz, pediatra i alergolog z 30-letnim stażem, adiunkt w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Drugi z nich przedstawiła dr n. med. Emilia Majsiak, na co dzień pracująca przy diagnostyce molekularnej alergii wziewnej i alergii pokarmowej na Wydziale Medycznym UKSW w Warszawie.

Obydwa są po to, by przede wszystkim zapobiegać alergii pokarmowej i reakcji anafilaktycznej, a w razie konieczności mieć podstawową wiedzę, jak reagować i … zareagować.

Co robić i jak postępować w razie reakcji anafilaktycznej i wstrząsu wyjaśniała ratownica z zespołu AdrenaLTika.

Dziś przedstawiamy Wam ostatni niespodziankowy rozdział naszej opowieści, a w niej odpowiedź na powtarzające się pytania:

  1. Dlaczego adrenalinę w przypadku wstrząsu anafilaktycznego należy podać szybko i odważnie?
  2. Czy w przypadku zaistnienia wstrząsu  jedna dawka adrenaliny jest wystarczająca?

Zapraszamy – słuchajcie i dzielcie się tą ważną wiedzą!

logotyp projekt finansuje m. st. Warszawa

Edukacja nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz innych pracowników przedszkola (publicznego, jak i niepublicznego), sprawujących opiekę nad dziećmi w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego – „Pilotaż pierwszej pomocy w anafilaksji”, projekt finansowany przez m. st. Warszawa

 

Możliwość komentowania została wyłączona.