zastrzyk-dla-mamy

Anafilaksja – ratuj życie!

Czy wiesz, że wstrząs anafilaktyczny może wystąpić u każdego? Osoby z alergiami są w grupie ryzyka, ale nawet jeżeli Ciebie lub Twoje dziecko już raz użądliła pszczoła i nic się nie stało, to wcale nie znaczy, że po następnym użądleniu nie wystąpi reakcja anafilaktyczna. W zeszłym roku we Wrocławiu rowerzyści wjechali w rój szerszeni. Cztery osoby doznały reakcji anafilaktycznej i były hospitalizowane.

Be aware. Be prepared. Save lifes. Bądź świadomy. Bądź przygotowany. Uratuj życie.

Dzieci umierają szybko, a jeszcze szybciej, jeżeli dokoła nich są dorośli, którzy nie wiedzą co robić, żeby im pomóc

– tak rozpoczyna się nagranie Ane Piżl dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, które mamy nadzieję, że każdy z Was już widział. Jeżeli jednak nie, prezentujemy je poniżej:

Pierwsza pomoc jest prosta, ale trzeba mieć ją w głowie i być przygotowanym do akcji zanim wypadek się wydarzy.

Pamiętajmy, że anafilaksja jest ciężką reakcją zagrażającą życiu. Jej objawy są różne, ale to, co je łączy to czas – czas na podjęcie określonych działań, który jest ograniczony.

Czytaj więcej: Historie rodziców dzieci z doświadczeniem anafilaksji

Anafilaksja jest też reakcją, na którą mamy lek. Lek, który ratuje życie.

Jest też reakcją, której co do zasady możemy zapobiegać stosując środki prewencyjne, tj. przestrzegając zaleceń lekarza, jak również respektując prośby i uwagi rodziców.

Naszym zadaniem w czasie Światowego Tygodnia Alergii, którego hasłem przewodnim jest anafilaksja, jest przekazać Wam informacje w sposób czytelny i prosty, tak by w sytuacji wystąpienia anafilaksji i zagrożenia życia dziecka wiedzieć, jak reagować i zareagować odpowiednio.

Zgodnie z głównym przesłaniem Europejskiej Rady Resuscytacji (ERR) zasady resuscytacji powinny być znane i stosowane w całym społeczeństwie. Ostatnie wytyczne ukazały się 25 marca 2021 roku i dotyczą pacjentów, u których nie stwierdzono bądź nie podejrzewa się choroby COVID-19 czy zakażenia wirusem SARS-CoV2. Kluczową rolę w stworzeniu wytycznych odegrał Międzynarodowy Komitet Łącznikowy ds. Resuscytacji (IL-COR), który zbiera i analizuje wszystkie wiarygodne doniesienia naukowe na temat resuscytacji z całego świata.

Anafilaksja zaliczona jest do szczególnych przyczyn zatrzymania krążenia. Poniżej zamieszczamy wytyczne ERR dotyczące postępowania w anafilaksji:

Anafilaksja

  • Rozpoznanie anafilaksji należy opierać na stwierdzeniu objawów z dróg oddechowych (obrzęk), układu oddechowego (świst lub utrzymujący się kaszel) lub krążenia (hipotensja) z towarzyszącymi zmianami skórnymi i w obrębie błon śluzowych lub bez nich. Objawy mogą mieć związek z ekspozycją na znany czynnik wyzwalający u pacjenta z alergią, ale można podejrzewać anafilaksję także u pacjenta bez alergii w wywiadzie.
  • Należy wcześnie wezwać pomoc.
  • Jeśli to możliwe, należy usunąć lub przerwać kontakt z czynnikiem wyzwalającym anafilaksję.
  • Gdy podejrzewa się anafilaksję, należy jak najszybciej podać pacjentowi domięśniowo (…) adrenalinę (…) w przednio-boczną część uda. Jeśli stan pacjenta nie ulegnie poprawie, domięśniową dawkę adrenaliny należy powtórzyć po około pięciu minutach.
  • Pacjent powinien zostać ułożony w pozycji leżącej. Należy unikać gwałtownych prób posadzenia lub postawienia pacjenta.
  • Gdy tylko podejrzewa się zatrzymanie krążenia, należy jak najszybciej rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej i postępować zgodnie ze standardowymi wytycznymi.

Przypominamy, że ampułkostrzykawki i autowstrzykiwacze mają odmierzoną dawkę w zależności od wagi pacjenta, dlatego w cytacie wykropkowałyśmy fragmenty dotyczące dawkowania.

Czytaj więcej: Artykuł lekarza o adrenalinie w ampułkostrzykawce i autowstrzykiwaczu

Zgodnie z Wytycznymi ERR pacjenci, którzy dobrze zareagowali na jedną dawkę adrenaliny, bez innych dodatkowych czynników ryzyka, mogą zostać wypisani po 4-8 godzinach. Dłuższą obserwację (12-24h) zaleca się u dzieci z wywiadem reakcji dwufazowej lub przedłużonej, astmą, wymagających więcej niż jednej dawki adrenaliny lub u których czas od wystąpienia pierwszych objawów do podania adrenaliny wynosił więcej niż 60 minut.

Wiedza ratuje życie – przekaż ją dalej i #wstrząśnijbliskimi


Bibliografia:

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2021

Możliwość komentowania została wyłączona.