my-prawniczki

Podanie adrenaliny – odpowiedzialność prawna

Czy wiesz, że… 
Asia jest radcą prawnym, Agnieszka adwokatem, a każda z nas jest mamą dziecka zagrożonego anafilaksją.  

Jako mamy, z potrzeby serca, stworzyłyśmy to miejsce dla Was. Chcemy zapewnić dzieciom zagrożonym anafilaksją bezpieczeństwo zarówno w większych, jak i mniejszych społecznościach. W żłobku, przedszkolu czy szkole. Na urodzinach, u babci czy gdziekolwiek się znajdą. Stąd apel #zanimpoczestujesz #zapytaj, stąd też edukacja prawna, równie ważna jak medyczna. Bo to właśnie błędne przekonanie o tym, że tylko przedstawiciel zawodu medycznego może podać adrenalinę powoduje, że ludzie boją się udzielić pomocy – boją się, że wtedy poniosą odpowiedzialność prawną. Boją czegoś, co w ogóle może nie mieć miejsca, ale nie boją się czegoś, co naprawdę się dzieje – tu i teraz.

Ludzie tę odpowiedzialność poniosą, ale z art. 162 kodeksu karnego – za nieudzielenie pomocy, w sytuacji zagrożenia życia, a anafilaksja jest taką sytuacją.

Czytaj więcej: Odpowiedzialność karna za nieudzielenie pierwszej pomocy

Czy wiesz, że… 
Dzięki dotacji z urzędu m. st. Warszawy jesienią 2020 r., mimo drugiej fali pandemii koronawirusa, przeszkoliłyśmy prawie 100 pracowników z 6 warszawskich przedszkoli z udzielania pierwszej pomocy dzieciom zagrożonym anafilaksją, zarówno w aspekcie medycznym, jak i prawnym.

Bo zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami jeżeli tylko pracownik szkoły wyrazi na to pisemną zgodę, to MOŻE podać lek uczniowi. Chciałoby się bardziej precyzyjnej i jednolitej regulacji dla żłobków, przedszkoli i szkół, rodem z Wielkiej Brytani. Może za kilka lat…

Czytaj więcej: Pilotaż pierwszej pomocy w anafilaksji, finansowany przez m. st. Warszawa

Twoje przedszkole też może zostać przeszkolone.

Czytaj więcej: Oferta szkoleniowa i referencje

Czy wiesz, że… 
Stworzyłyśmy kompendium medyczno-prawne, które w równym stopniu kierujemy do rodziców i nauczycieli, a w zasadzie do każdej osoby, bo wiedza ratuje życie.
okładka e-booka "Pierwsza pomoc w anafilaksji"

W kompendium znajdziecie omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy (zgodnie z wytycznymi Europejskie Rady Resuscytacji z 03.2021 r.), a także regulacji prawnych dotyczących podawania adrenaliny dzieciom w żłobku, przedszkolu i szkole. Możecie je wydrukować, zanieść do swojej placówki i pokazać, że Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej (przedszkola i szkoły) i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od żłobków) jednym głosem mówią, że jak tylko pracownik żłobka, przedszkola czy szkoły wyrazi zgodę, to może podać adrenalinę.

Gdy słyszymy, że przedszkole odmawia przyjęcia dziecka z EpiPenem, trafia nas szlag. Jak oglądamy materiały edukacyjne, w których powielana jest nieprawdziwa informacja, że tylko przedstawiciel zawodu medycznego może podać adrenalinę, a nauczyciel co najwyżej może czekać i patrzeć na to, jak dziecko się dusi, robi nam się słabo. Autentycznie, bo każda z nas wie, że to dziecko może być jej dzieckiem. Może być Twoim dzieckiem.

Czy wiesz, że…
Właśnie Ty możesz mieć udział w edukacji i budowaniu świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialności za życie dziecka doświadczającego anafilaksji.

Dlatego na kilka dni przed końcem Światowego Tygodnia Alergii zachęcamy – #wstrząśnijbliskimi. Opowiedz o tym co to jest anafilaksja, jakie są jej objawy, jak również to, że obowiązkiem każdego z nas, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami jest udzielenie pierwszej pomocy. 

Wiedza ratuje życie – przekaż ją dalej i #wstrząśnijbliskimi

Możliwość komentowania została wyłączona.