widok z okna samolotu na wybrzeże

Alergik w podróży

Jak wynika ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z prawem Unii Europejskiej1 podróżujący mogą wnieść do strefy zastrzeżonej portu lotniczego i na pokład samolotu płyny, aerozole i żele w opakowaniach o pojemności do 100 ml. Płyny powinny być umieszczone swobodnie w przezroczystej plastikowej torbie o pojemności do 1 litra, która powinna pozostać całkowicie zamknięta.

Ograniczenie pojemności – 100 ml nie dotyczy płynów, aerozoli i żeli, które są dopuszczone do przewozu lotniczego w bagażu kabinowym, jeśli są niezbędne dla pasażera w trakcie podróży z przyczyn zdrowotnych lub ze względu na specjalną dietę, w tym również pożywienie dla niemowląt. Taka żywność specjalna oraz leki w postaci płynnej (również w ampułko – strzykawkach), żelowej lub aerozolu w ilości niezbędnej na czas podróży, przewożona w bagażu podręcznym nie podlega ograniczeniom do 100 ml. Przepisy wskazują, że ilość przewożonych w bagażu podręcznym produktów lub leków w postaci płynnej, żelowej powinna być odpowiednia do czasu podróży.

Z uwagi na niejasne dla mnie przepisy dopytałam za pośrednictwem strony https://www.ulc.gov.pl/pl/ , co oznacza sformułowanie że „ilość przewożonych w bagażu podręcznym produktów lub leków w postaci płynnej, żelowej powinna być odpowiednia do czasu podróży”. Otrzymałam następującą odpowiedź od starszego specjalisty ds. ułatwień/Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym – „ustawodawca celowo nie podaje konkretnych rozwiązań odnośnie dopuszczalnych pojemności leków czy pojemników z żywnością specjalną. Pojemność przewożonych leków czy pojemników z żywnością będzie zależała od wielu czynników, w tym również od jednostki chorobowej. Dookreślenie ilości leków, która jest niezbędna na czas podróży leży po stronie pasażera a zapis o „ilości niezbędnej na czas podróży” pozostawia przestrzeń na przeanalizowanie przez pasażera parametrów podróży i do tych elementów dostosowanie ilości leków czy żywności. Nie należy leków przelewać lub przepakowywać do opakowań nieoryginalnych, leki powinny pozostać w oryginalnych opakowaniach, w celu chociażby łatwej identyfikacji”.

Trzeba pamiętać, iż operator kontroli bezpieczeństwa może jednak poprosić o potwierdzenie autentyczności lekarstwa, które to z kolei nie muszą być umieszczane w plastikowej torebce. W celu ułatwienia procesu kontroli pasażerowie powinni poinformować operatora kontroli bezpieczeństwa o przewożonych lekach w postaci płynnej oraz wyłożyć wszelkie płyny, żele i aerozole z bagażu kabinowego oddzielnie do kontroli bezpieczeństwa, umieszczając je w osobnym pojemniku na taśmie urządzenia rentgenowskiego prześwietlającego bagaż. Na marginesie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r.2 za kontrolę bezpieczeństwa odpowiedzialny jest zarządzający portem lotniczym, który może zlecić czynności kontroli bezpieczeństwa podwykonawcy.

Tyle w teorii. Jak wygląda praktyka? Otóż może być bardzo różna. Mam wrażenie, że mimo przepisów wszystko zależy od kontrolerów. Przykładowo podczas jednej z naszych podróży „w drodze do” spokojnie wnieśliśmy na pokład samolotu emolient o pojemności 200 ml (najmniejsza dostępna pojemność), który już z nami nie wrócił, bo został wyrzucony podczas kontroli w drodze powrotnej. Na nic zdały się nasze tłumaczenia, zapewnienia, „okazywanie” zmian skórnych dziecka. Nasze wsparcie w bieżącej pielęgnacji, zostało w koszu. Na zawsze ?. Uprzedzając pytania – czy musiałam go mieć przez te 5 godzin (tyle trwał łącznie lot), odpowiem, że tak. W tamtym okresie skóra naszego dziecka była smarowana naście razy, a suche powietrze, klimatyzowana przestrzeń nie pomagała. Dlatego też w chwili obecnej jesteśmy wyposażeni w odpowiednie zaświadczenie lekarza specjalisty, potwierdzające alergie naszego dziecka oraz konieczność posiadania leków i innych specyfików medycznych, które zawsze mamy ze sobą. W przypadku silnych reakcji alergicznych, te leki mogą uratować życie. W końcu nigdy nie wiemy, czy na pokładzie samolotu, lub w oczekiwaniu na odbiór bagażu rejestrowego nie zaistnieje sytuacja wymagająca ich użycia.

Na zakończenie pragnę zaznaczyć, iż podstawowe informacje o ograniczeniach w przewozie lotniczym dostępne są na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także na stronach portów i przewoźników lotniczych. Warto pamiętać, że informacje o przedmiotach zabronionych i objętych ograniczeniami mogą się różnić zależnie od kraju i linii lotniczej, zatem zawsze przed podróżą lotniczą należy sprawdzić lokalne przepisy w kraju docelowym i tranzytowym. Pomimo obowiązujących przepisów rozporządzenia (UE) 2015/1998  kraje europejskie mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia, np. dotyczące posiadania zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego konieczność przyjmowania leków lub stosowania sprzętu medycznego w czasie lotu.

Poniżej do pobrania dwujęzyczny wzór zaświadczenia. W sytuacjach trudnych może stanowić wsparcie naszej argumentacji:

Wzór zaświadczenia w formacie .pdf

Wzór zaświadczenia w formacie .doc

Źródła:

  1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego;
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 2320/2002;
  3. https://www.ulc.gov.pl/pl

 

Możliwość komentowania została wyłączona.